Gamle murhus i Fredrikstad:
Kirkegaten 28a

Detalj fra inngangspartiet.

[tilbake]


© 2002 arc!