Gamle murhus i Fredrikstad:
Rosinggården, Kirkegaten 29

Dette elegante enetasjes borgerhuset ble bygget like etter den store brannen i 1830, for skipskaptein og kjøpmann Christen Wilhelm Rosing, som overtok den opprinnelige eiendommen allerede i 1815. Rosing var eier av en metallvarefabrikk som produserte spiker og fiskekroker.

Rosings enke beholdt huset etter mannens død i 1838, og ved hennes bortgang i 1866 overtok sønnen Ulrik Rosing. Ulrik Rosing overtok også farens fabrikk, men flyttet den senere til Kristiania, der den med tiden ble hetende Rosings Gjerdefabrik.

Vinhandler Carl Johan Emil Severin Ludvig Fleischer kjøpte eiendommen av Rosing-slekten i 1869, og beholdt den like til 1895. Siden har firmaet Titan Co. a/s og Mørch-slekten eiet Rosinggården, før organisasjonen PLUS overtok i 1958.

Rosinggården er et uvanlig godt arkitektonisk håndverk, utført i en svært elegant, men lite prangende empire-stil. Hovedfasaden mot Voldportgaten er strengt symmetrisk utformet, og defineres av et elegant inngangsparti og to siderisalitter. Inngangsportalen flankeres av to doriske søyler. Hvilken arkitekt som sto bak dette praktverket er ukjent, men det har vært gjettet at hovedstadens første stadskonduktør, Christian Heinrich Grosch, har tegnet Rosinggården.

Anvendt litteratur/kilder:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Riksantikvariatet - Fredrikstad: Gamlebyen og festningen, 1934
Georg Apenes - Kong Frederiks gamle by, 1992Gamle murhus i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


Rosinggårdens inngangsportal


Detalj av inngangsportalenGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!