Gamle murhus i Fredrikstad:
Mulvadgården, Kirkegaten 30

Mulvadgården er en langstrakt empirebygning med hovedfasade mot Voldportgaten. Huset ble bygget like etter den store brannen i 1830, antagelig for kaptein Andreas Martin Seip, som kjøpte eiendommen av byfogd Niels Bjerregaard Holth i 1831. I 1846 overtok konsul Hans Christian Mulvad gården etter kaptein Seip. Det er etter konsulen, hvis familie eiet gården helt til 1905, gården har sitt navn. Etter Mulvads tid ble det drevet meieri i gården frem til 1942.

Mulvadgården er gitt en enkel symmetrisk form, med få dekorative detaljer. Fasaden gis form av de to siderisalittene med ornamenterte vindusomramminger. Husets tak er halvvalmet.

Anvendt litteratur/kilder:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Gamle murhus i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i FredrikstadGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!