Gamle murhus i Fredrikstad:
Kommisjonsgården, Færgeportgaten 76

Det militære rettslokale - eller Kommisjonsgården - ble oppført i 1834 på tomten etter den såkalte "Gamle Kaserne", som gikk tapt ved bybrannen i 1830. Kommisjonsgården er en elegant enetasjes empirebygning som sannsynligvis er utformet av arkitekt Christian Heinrich Grosch. Bygningen ble oppført under ledelse av den lokale ingeniøroffiser Sinding, som også signerte tegningene til bygningen.

Kjelleren bak den svært høye grunnmuren har doble kammere i høyden, med adgang fra lemmer i grunnmuren. Kjelleren stammer fra 1600-tallet. Hovedfasaden er strengt symmetrisk komponert, med rundbuede vinduer i midtpartiet. Flankene er markert med kvaderpuss, og huset har valmet tak.

Anvendt litteratur/kilder:
Seip, Elisabeth (red) / Eldal, Jens Christian (for) / Seip, Anne-Lise (for) / Torvanger, åse Moe (for) - Chr. H. Grosch, arkitekten som ga form til det nye Norge
Riksantikvariatet - Fredrikstad: Gamlebyen og festningen, 1934
http://gamlebyen.fredrikstad.kommune.no/bygninger/kommisjonsgarden.htmGamle murhus i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!