Gamle murhus i Fredrikstad:
Laboratoriet

Denne bygningen ble oppført i 1802, på den gamle artilleri-smiens tomt på Christians bastion lengst syd i Gamlebyen. Den ble bygget for fremstilling av ammunisjon, men senere ble huset omdannet til militært sykehus. Gamlebyens sydligste tverrgate er Laboratoriegaten, som har sitt navn etter bygningen. Gaten het tidligere Jens Meinichs gate.

Laboratoriet er bygget i upusset rød tegl, og er svært sparsomt utsmykket. Fasadene er symmetrisk, og taket er halvvalmet, typisk for Gamlebyens enkle klassisisme rundt år 1800.

Anvendt litteratur/kilder:
Riksantikvariatet - Fredrikstad: Gamlebyen og festningen, 1934
Fredrikstad byleksikonGamle murhus i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!