Gamle murhus i Fredrikstad:
Lykkeberg

Denne monumentale nygotiske villaen har en dominerende beliggenhet på en bakketopp i Lykkebergparken. Navnet Lykkeberg stammer fra 1780, men bebyggelsen fra dengang ble erstattet med den nåværende i 1873-75, da trelastgrosserer Julius N. Jacobsen engasjerte den dyktige Kristiania-arkitekten Paul Due til å utforme dette iøyenfallende historistiske byggeverk.

Arkitekt Paul Due samarbeidet fra 1870 med den innvandrede tyskeren Bernhard Steckmest, som antagelig medvirket her også. Lykkeberg ble bygget i samme periode som det såkalte Onsumslottet i Kristiania, en annen monumental nygotisk villa fra Dues hånd. Onsumslottet ble revet i 1905. Due og Steckmest sto også bak en rekke andre større villaer i hovedstaden.

Lykkeberg kan sies å ha to hovedfasader. Den ene av disse markeres av en åpen spissbue over to etasjer. Fasaden på inngangssiden er enklere, med en staselig spissbuet porte-cochère (kuskeportal). Under et hjørnekarnapp finnes rik gotisk ornamentikk utført i puss. Fasadene er stort sett utført i pusset tegl, med enkelte små innslag av huggen sten. Vinduene har ikke de gotiske spissbuer, men romanske rundbuer og rektangulære former. Over rundbuene finnes dekorative spissbuer. Det samme elementet finnes på flere hus utført av Due i hovedstaden på 1870-tallet.

Siden 1931 har Lykkeberg vært sete for Fredrikstad kommunes sentraladministrasjon. Husets inventar er i hovedsak tilbakeført til det opprinnelige.

Anvendt litteratur/kilder:
Fredrikstad byleksikon, 1986Gamle murhus i Fredrikstad

Due & Steckmest


Fasade mot Riddervolds gate


Gotisk ornamentikk


Detalj av ornamentikk


Porte cochèreGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!