Gamle murhus i Fredrikstad:
Lykkeberg

Fasade mot Riddervolds gate

[tilbake]


© 2001 arc!