Gamle murhus i Fredrikstad:
Lykkeberg

Detalj av ornamentikk

[tilbake]


© 2001 arc!