Gamle murhus i Fredrikstad:
Norges Bank, Nygaardsgaten 17

Norges Bank etablerte en avdeling i Fredrikstad i 1909, og har fra 1916 holdt til i denne kraftige, tunge granittbygningen i sentrum. Bankbygningen ble bygget etter tegninger av den kjente Kristianiaarkitekten Victor Nordan, og oppført under ledelse av byggmester Axel Bronn.

Bankbygningen er holdt i en sen, enkel jugendstil, med en tung inngangsportal med kraftige former. Kombinasjonen av den grove og den finhugne granitten og det borgaktige preget gir bankbygningen soliditet og verdighet. Ytre ornamentale detaljering er begrenset til små felter ved annen etasjes store, buede vinduer mot Nygaardsgaten.

Anvendt litteratur/kilder:
Fredrikstad byleksikon, 1986Gamle murhus i Fredrikstad

Victor NordanGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!