Gamle murhus i Fredrikstad:
Cewex-gården, Nygaardsgaten 32

Denne store hjørnegården til Asylgaten ble oppført i 1899 for høyesterettsadvokat Christian Lange Rolfsen, ved Kristiania-arkitekten Ivar Cock. Rolfsen praktiserte som advokat i Fredrikstad, hvor han også var bystyrerepresentant og ordfører. Han representerte partiet Høyre, og var i 1923-24 justisminister i Abraham Berges regjering.

Gården er oppført over tre fulle etasjer, og har brukket hjørne med hengende karnapp. I første etasje er fasaden åpen, med store butikkvinduer adskilt av smale veggpartier forblendet med lysegul og grønn tegl i horisontale bånd. Fasadene er ellers uregelmessig komponert. Vinduene i annen etasje har stilisert, forseggjort stukkornamentikk. Tilsvarende motiv gjenopptas under enkelte vinduer i tredje etasje. Over de smale vinduene er det rundbuede tympanonfelter prydet med kamskjellaktig stukkatur. Vinduene i tredje etasje har spisse overdekninger. Fasadens lysegule teglflater brytes opp av horisontale bånd i puss. Loftsetasjen har bratt, skifertekket tak, og dominerende takarker som skriver seg fra byggeåret. Arken over karnappet prydes med årstallet 1899. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme som preges av nyrenessanse og nybarokk, i variant av datidens forretningspalasser. Uttrykket minner om de større gårdene arkitekt Cock tegnet i Kristiania på samme tid.

Foruten forretningslokaler var det også innredet leiligheter i gården. Ved folketellingen anno 1900 bodde det i alt 35 personer her, fordelt på seks leiligheter. Her bodde gårdeier Rolfsen med familie, og blant leieboerne var overrettsakfører Jørgen Moe Heuch, privatpraktiserende lege Nils Anton Vogt og postmester Hans Glad Bloch. Den første tiden var det postkontor i hjørnelokalet, og siden har flere bedrifter hatt tilhold her. Gårdens navn skriver seg fra bakeribedriften Cewex, som holdt til her til 2013.

Kilder:
Lars Ove Klavestad. Arkitekturen i Fredrikstad, Gyldenstierne forlag as, 2014
https://no.wikipedia.org/wiki/Christian_L._Rolfsen
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Gamle murhus i Fredrikstad

Ivar Cock

Detalj av hjørne.

Ornamental detalj.

Detalj med "1899".Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no