Gamle murhus i Fredrikstad:
Østre Fredrikstad kirke

Kirken i Gamlebyen ble frem til 1883 kalt Fredrikstad kirke. På samme sted ble det allerede på 1560-tallet bygget en kirke, men denne og de fem etterfølgende ble alle ødelagt av brann; den siste i 1764. Den kirken som står her idag ble straks etter brannen påbegynt, og sto ferdig i 1779. Rester av den forrige kirken ble innmurt i den nåværende.

Byggearbeidene ble utført av den tyskfødte byggmester Christian Ludvig Clementz, etter initiativ fra sogneprest Poul Rønn.

Kirken er en korskirke med høye, kurvehankbuede vinduer. Kirkens spir er et annet enn ved oppføringen; det ble påbygget i 1874. Tårnets øvre del er artikulert ved flate pilastre og en diskret gesims. Kirkens grunnplan stammer fra kirkebygningen av 1697, som altså brant ned.

Anvendt litteratur/kilder:
Fredrikstad byleksikon, 1986
Riksantikvariatet - Fredrikstad: Gamlebyen og festningen, 1934Gamle murhus i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad

Et utvalg norske kirker


Kirkens tårn og spirGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!