Gamle murhus i Fredrikstad:
Phønix

Festivitetsbygningen Phønix ble bygget i årene 1875-76 for Vestre Fredrikstad Festivitetslokale a/s etter tegninger av Kristiania-arkitekten Jacob Wilhelm Nordan. Klubbselskapet overtok Phønix i 1911.

Bygningen er tredelt, med en høy midtre fløy flankert av to lavere sidefløyer. Midtfløyen rommer en rikt utsmykket festsal med teaterscene. Stiluttrykket er en historistisk variant med elementer av klassisisme og renessanse. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med et midtparti markert med korintiske pilastre og rundbuede inngangsportaler.

Anvendt litteratur/kilder:
Fredrikstad byleksikon, 1986Gamle murhus i Fredrikstad

Jacob Wilhelm NordanGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!