Gamle murhus i Fredrikstad:
Haanshusgården, Storgaten 15

Denne hjørnegården til Stortorvets ytre del ble oppført i 1909 for apotekeren dr. Lars Fridtjof Solberg Haanshus fra Kristiania, ved arkitekt Ole Sverre. Haanshus var eier av Vestsiden apotek, som han ervervet ved kjøp allerede i 1879. Apoteket hadde tilhold i Dampskipsbryggen 10 til 1883, da det ble flyttet til Storgaten 15.

Anno 1900 sto Haanshus som eier av Salomons apotek, og i 1910 benevnes han som eier av "Fredriksstad reelle Apothekerprivelegium". På den tiden hadde han adresse i Drammensveien, Kristiania. Den gamle Haanshusgården, beliggende på samme adresse, gikk tapt i en brann natt til lørdag 27. juni 1908. I alt 23 hus rundt Stortorvet og langs Storgaten ble utslettet i brannen.

Gården er oppført i pusset tegl over to etasjer, med et frontparti forhøyet med halvannen etasje, samt et høyt, valmet mansardtak. Gårdens kortsider vender mot Storgaten og bryggen, mens den monumentalt anlagte hovedfasaden vender mot torvet. I første etasje er hjørnene brukket, og veggpartiene mellom de store butikkvinduene kvaderpussede. Her er det utført flere endringer i tidens løp. Annen etasjes hjørner er rette, danner en utkraging over første etasje. Midtpartiet er fasadens hovedmotiv, med kanelerte, joniske kolossalpilastre over to etasjer. Store rosetter pryder den brede arkitraven. I brystningsfelter og tympanon er det festonger i stukk. Frontgavlen har også vært dekorert med påskriften "Haanshusgaarden" og årstallet 1909, hvorfra de fleste tegnene siden forsvant ved forandring av vinduet der. Stiluttrykket er ny-Louis-Seize.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 16 beboere fordelt på fire leiligheter. Her bodde blant andre apotekbestyrer Johannes Olsen Madshus, fotograf Petter Christian Jønvik og overrettsakfører Birger Mordt.

Kilder:
Byvandringer: på kryss og tvers i vestre Fredrikstad: En guidebok, Poppe, Svenn, Gressvik: Fredrik forl., 2000
Fredrikstad: bymiljøene som ble borte. 3: Byvandring i Fredrikstad, Skahjem, Svein, Fredrikstad: MITT forl., 2000
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/
Fredriksstad Tilskuer 1908.06.29
Fredrikstad : 1814-1914, Western, Aug., I Hovedkommission hos Einar Chr. Lionæs, 1914Gamle murhus i Fredrikstad

Ole Sverre

Detalj av frontparti.

Detalj av gavlparti.

Detalj av hjørne.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no