Gamle murhus i Fredrikstad:
Sygehuset og Hospitalet, Tøihusgaten 43-44, Voldgaten 4

Disse bygningene er bygget som ett helhetlig bygningskompleks, med en stil- og formmessig enhet. Bygningene ble oppført på begynnelsen av 1860-tallet, etter at en brann i 1858 ødela bygningene som tidligere sto her.

Sygehuset og Hospitalet ble bygget samtidig med det tilstøtende Fredrikstad Rådhus, og de er utført av den samme arkitekten, Emil Victor Langlet. Bygningene sto ferdige i 1863. Voldgaten 4 tilhørte da skomaker Wilhelmsen, mens det øvrige var i Fredrikstad kommunes eie.

Bygningskomplekset er utstyrt med en flott symmetrisk hovedfasade mot Tøihusgaten, med et markert midtparti. Fasadene er utført i en enkel variant av senklassisisme med enkelte middelalderske trekk. Materialet er upusset rød tegl med striper i gult, og vinduene er store og stikkbuede.

Tøihusgaten 43-44 var opprinnelig skolebygning (både folkeskole og sjømannsskole har holdt til her), mens Hospitalet disponerte den øvrige bygningsmassen. Siden 1983 har bygningene tilhørt Norsk Rikskringkasting.

Anvendt litteratur/kilder:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969
Fredrikstad byleksikon, 1986Gamle murhus i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad

Emil Victor Langlet


Detalj av midtparti


HospitaletGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!