Gamle murhus i Fredrikstad:
Gaaserudgården, Torvgaten 57

Under den store brannen i 1830 ble bygningen på denne tomten svært ødelagt. Ved gjenoppbyggingen etter brannen fikk huset et helt nytt utseende. Dagens utseende stammer fra denne restaureringen. Huset er en omfattende bygning over to etasjer med halvvalmet tak, der hovdefasaden mot elven er symmetrisk oppbygget og har et markert midtparti. Midtpartiets vinduer har en mer forseggjort innramming enn vinduene ellers. De vertikale avgrensningene er utført som kvaderpilastre. Bygningen er et flott arbeid i empirestil.

Den gjenreiste utgaven av bygningen ble oppført for kjøpmann C. M. Mørck, som eiet gården inntil sin død i 1841. Enken eiet huset inntil 1860, da det kom på kapteinvaktmester Herman Larsens hender. Herman Larsen var født i Christiania, men bodde også en tid i Kristiansand før han flyttet til Fredrikstad.

Siden overtok trelasthandler Thomas Hansen, som også var fra hovedstaden, før legen C. J. Kjønig eiet huset fra 1870 til 1893. Slekten Falch kjøpte eiendommen i 1894, og den ble i slektens eie til 1900, da teglverkseier og direktør i Fredrikstad sparebank Christian Gaaserud (som gården har sitt navn etter) overtok etter Adelaide Falch. Christian Gaaserud var født i Andebu i 1854. Huset var i hans tid enebolig med utleieenhet og tilhold for Verkseieren og hans hustru Marie Petrea og deres ni barn. Gaaseruds arvinger solgte gården videre i 1948.

Anvendt litteratur/kilder:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Gamle murhus i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


Bygningens kortsideGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!