Gamle murhus i Fredrikstad:
Voldporten

Voldporten ble bygget i 1695, og var i lang tid den eneste inngang til Fredrikstad landveien. Fra utsiden ser man kong Christian Vs monogram og valgspråk: "Pietate et Justitia" (mildhet og rettferdighet). Over porten er det bygget en vaktstue. Det hele er holdt i en enkel militærbarokk stil.

Anvendt litteratur/kilder:
Fredrikstad byleksikon, 1986Gamle murhus i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i FredrikstadGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!