Gamle murhus i Fredrikstad:
Villa Glommen, Voldportgaten 70

Villa Glommen kalles også Thiis-gården, og ble bygget på 1800-tallets første halvdel. Huset ble oppført for oberst Roepstorff eller kaptein Boduin, og er holdt i en symmetrisk komponert empire med god artikulasjon og dybdevirkning. Opprinnelig var bygningen over en etasje med valmet tak, men det er siden påbygget en ark med noe avvikende fasadeutstyr og vindusutforming. Huset er bygget i pusset tegl, og har et markert midtparti og kraftige hjørnekvadere.

Etter kaptein Bodom kom huset på kompanikirurg Carl Martin Olsens hender i 1850. Kompanikirurg Olsen var fra Kristiania, og var gift med kaptein Bodoms datter Elisabeth Petrovna. Konsul og trelastagent Carsten Thiis fra Risør overtok i 1877. Siden eiet enkefru Caroline Jones gården fra 1883 til 1920, før slekten Thiis igjen overtok.

Anvendt litteratur/kilder:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Gamle murhus i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i FredrikstadGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!