Fra Göteborgs arkitekturhistorie:
Börshuset, Gustaf Adolfs Torg 5

De første utkastene til en børs- og festivitetsbygning i Göteborg ble utarbeidet av arkitekt Fredrik Blom. Et nytt utkast ble utformet i 1838 av den innvandrede tyske arkitekt Heinrich Kaufmann, byarkitekt i Göteborg, og enda et utkast ble utarbeidet av Kaufmann i samarbeid med arkitekten Victor von Gegerfelt i 1843. Man valgte imidlertid å bygge videre på Bloms tidlige forslag, og lot arkitekt Pehr Johan Ekman utforme nye tegninger tilpasset de nye behov. Børs- og festivitetsbygningen ble oppført under ledelse av Ekman i årene 1844-49, og ble innviet 1. desember 1849, der nærmere 1400 mennesker var tilstede ved ballet. "Balen var i alla afseenden högst lysande och troligen en bland de mest briljanta, som någonsin gifvits i Sverige."

Børsbygningen har en symmetrisk komponert monumental fasade mot torvet. Det dominerende midtpartiet tar opp det meste av fasadens lengde, og markeres ved en fremskutt søylegang, der søylenes akser er videreført i annen etasje, i form av engasjerte renessansesøyler bekronet med skulpturer. Fasaden er utført i støpejern og sement. Stiluttrykket er en blanding av senempire og nyrenessanse.

Kilder:
Gun Schönbeck - Victor von Gegerfelt - Arkitekt i Göteborg
http://www.delectus.se/soren/konst/oscar_i.html
http://www.o.lst.se/VISInformWebsite/htm/bygmin/bmgote.htm
http://www.gp.se/bostad/artiklar/arkitektur/000905a.htmlPehr Johan Ekman

Svensk arkitektur i utvalg

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!