Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Norges bank, Borgergaten 10

Apoteker Johan Otto Sindings gård lå på denne eiendommen og gikk tapt under bybrannen i 1826. Det var Sinding som lot oppføre den bygningen som står her idag, i årene 1827-28. Huset er utført i en streng, enkel empirestil, typisk for samtidens militærarkitekters bygninger i Halden, men det er ikke kjent hvem som tegnet denne bygningen. Sideaksene i den symmetrisk komponerte fasaden er markert med kvaderpuss, mens inngangen er plassert i midtaksen.

Johan Otto Sinding fra Danmark drev her byens eneste apotek, like til sin død i 1833. Sønnen Jens Christian Sinding fortsatte apotekdriften her til 1838, da han flyttet virksomheten til byens nordside, der han hadde kjøpt en gård i Storgaten. Enkefruen etter Johan Otto Sinding, Marie, ble boende her i Borgergaten til sin død i 1852. Da ble gården solgt til handelsmannen Christian Olsen, som måtte selge til Norges Bank allerede i 1858. Norges Bank fikk rehabilitert bygningen i 1978-80, og ved denne anledning ble huset tilbakeført til sitt opprinnelige utseende.

Kilder:
Erling Børke - Historiske hus i Halden
Riksantikvaren - Halden, festningen og byen, 1963
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.ida.net/users/really/Adelrsbx.htmFra Fredrikshalds murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!