Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Bruniusgården (Det gamle Rådhus), Borgergaten 12

Bruniusgården ble bygget omkring 1830, og er et stort borgerhus over to etasjer med glatte pussfasader og en nøktern ornamentbruk. Inngangspartiet danner et dekorativt og kompositorisk tyngdepunkt på denne godt komponerte empire-fasaden. Inngangspartiets dekor er svært likt et element som ble brukt av den danske arkitekt C. F. Hansen, og bragt til Norge gjennom hans elev, Christian Heinrich Grosch. Det har vært antydet at Bruniusgården og to lignende bygninger i Halden er tegnet av Grosch. Bruniusgården er uansett svært godt komponert, utført av en mester innen faget. Spesielt likhetene med den såkalte Bredergården var påfallende.

Anvendt litteratur/kilder:
Riksantikvaren - Halden, festningen og byen, 1963Fra Fredrikshalds murarkitektur


Detalj av husets inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!