Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Dietzgården, Tønne Huitfeldts plass 4

Denne frittliggende byvillaen ble ferdigstilt i 1829, og muligens var den en ombygging av et eldre hus som overlevet bybrannen i 1826. Huset ble oppført for Ex. juris og kjøpmann Christian Andersen fra Skjeberg, som ble boende her til sin død i 1857. Enkefru Maren Sofie Johansdatter - som var innehaver av sin avdøde manns kjøpmannsborgerskap - overførte i 1890 gården til sønnen Oskar Andersen, som i 1877 antok slektsnavnet Dietz. Overrettssakfører og journalist Oskar Andersen Dietz solgte huset i 1897, til skofabrikant Jens Theodor Halvorsen. Halvorsen fikk i 1898 oppført en fabrikkbygning på eiendommen. Etterkommere av Halvorsen var fortsatt eiere av Dietzgården ved årtusenskiftet.

Huset er bygget som en halvannenetasjes bolig på en høy kjeller som nesten er lagt på gateplan. Huset er utført i empirestil, med symmetrisk komponerte fasader. Inngangssiden har to sideakser markert av to like kjellerinnganger, mens midtaksen defineres av den mer artikulerte hovedinngangen. Over hovedinngangen er et rundt overlysvindu, mens det i de halvvalmede sidegavlene finnes de kvartsirkelformede vinduene som forekommer på flere samtidige hus i Halden. Havefasaden har et bratt, klassisk arkoppbygg. Ifølge den fordums fylkeskonservator Lauritz Opstad var huset tegnet av festningsingeniør og ingeniørkaptein Balthazar Nicolay Garben.

Kilder:
Riksantikvaren - Halden, festningen og byen, 1963
Erling Børke - Historiske hus i Halden
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.familysearch.org/Fra Fredrikshalds murarkitektur

Balthazar Nicolay Garben

Til arc!s hovedside med navigasjon

HavefasadenGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!