Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Halden jernbanestasjon

Halden jernbanestasjon ble bygget i 1879 etter tegninger av arkitekt Peter Andreas Blix, som sto bak utformingen av alle stasjonsbygningene langs den såkalte Smaalensbanen gjennom Østfold. Som de øvrige større jernbanestasjonene langs strekningen er stasjonen utført i pusset tegl. Til forskjell fra de øvrige stasjonene er Halden stasjon gitt en sterkt asymmetrisk komposisjon, der hovedfasaden mot byen er den mest artikulerte, med risalitter, spisse gavler og et tårn. Stasjonsbygningen er utført i nygotisk stil, med enkle, rene pussflater, med sparsom bruk av ornamentale effekter med unntak av tårnets øvre del. Stasjonen har en del likhetstrekk med stasjonsbygningen Blix utformet for Stavanger, men den sistnevnte er revet.

Kilder:
Hartmann, Mangset, Reisegg - Neste stasjon, 1997Fra Fredrikshalds murarkitektur

Peter Andreas Blix

Til arc!s hovedside med navigasjon

Perspektiv fra sydsiden

Gavlparti over hovedinngangen

Detalj av tårnetGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!