Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Immanuels kirke

Den eldste Immanuels kirke i Halden ble bygget allerede på 1720-tallet, etter G. C. Dührings tegninger av 1722. I 1826 brant kirken ned, og i 1827 engasjerte man arkitekten Christian Heinrich Grosch til oppgaven å tegne en ny Immanuels kirke. Grosch ble assistert av den lokale militærarkitekt Balthazar Nicolay Garben under utformingen av kirken, og flere tegninger er signert av både Garben og Grosch.

Byggearbeidene ble påbegynt i 1828, det samme året Grosch begynte sitt virke som Kristianias stadskonduktør. Kirken ble tatt i bruk i 1833.

Immanuels kirke er en klassisistisk bygning oppført over barokkirkens ruiner, og den nye kirken er bygget over den gamles grunnplan; et romansk kors. Kirken er en enkel, stilren bygning med en kraftig bygningskropp og et relativt lite tårn.

Kirkens indre dekorative bemaling er blitt forandret ved flere anledninger. Kirkebygningen ble restaurert i 1950, med et lyst indre.

Anvendt litteratur/kilder:
Riksantikvaren - Halden, festningen og byen, 1963Fra Fredrikshalds murarkitektur

Christian Heinrich Grosch

Et utvalg norske kirkerGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!