Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Den høiere almenskoles rektorbolig, Karl Johans gate 4

Rektorboligen ved Den offentlige høiere almenskole i Fredrikshald sto ferdig samtidig med selve skolebygningen, i 1887. Arkitekt for boligen var Henrik Thrap-Meyer, som for resten av skolens anlegg. Rektorboligen er utført i en enkel, hannoveriansk stil med markerte hjørnelisener. Komposisjonen er asymmetrisk, med en forhøyet, tverrstilt del over to fulle etasjer med valmet tak som det dominerende element. Til denne er knyttet et lavere bygningsledd med en asymmetrisk plassert støpejernsveranda.

Den første rektor som hadde sin bolig her var Marius Nygaard, som ble utnevnt til rektor i Fredrikshald i 1886, og tok initiativet til byggingen av skoleanlegget. Nygaard var klasselærer ved Bergens katedralskole i 1862-64, adjunkt ved Kristiansands katedralskole 1864-66, overlærer samme sted i 1886, før han samme år ble utnevnt til tilsvarende stilling i Fredrikshald. Fra 1894 var han rektor i Drammen, til han tok avskjed i 1910. Marius Nygaard var gift med den engelske Elisabeth Martin, og til deres bryllup diktet Bjørnstjerne Bjørnson "En myrtekrans".

Hans etterfølger i Fredrikshald var David Faye Knudsen, som tidligere hadde vært ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet.

Anvendt litteratur:
Halden Arbeiderblad, 16. juni 1987
Kristen Nygaard - tale for rektor Marius NygaardFra Fredrikshalds murarkitektur

Henrik Thrap-Meyer

Den høiere almenskole

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!