Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Frelsesarmeen, Oscars gate 8

Fredrikshalds Indremisjon ble stiftet i 1871, og man gikk straks igang med oppføring av et lokale for foreningen. Grunnet splid og stridigheter stanset arbeidet opp, og den påbegynte grunnmuren ble stående inntil murmester Gulbrand Johnsen fra Hadeland i 1875 kjøpte Indremisjonens tomt, og ledet oppføringen av tomtens karakteristiske teglbygning, altså Bankens bedehus.

Johnsen var medlem av en nyevangelistisk forening som brøt ut av Indremisjonen i 1873, og dannet grunnlaget for opprettelsen av Menigheten av troende døpte i Fredrikshald, altså Baptistmenigheten. I 1889 overtok Frelsesarmeen Bankens bedehus.

Bedehuset er oppført i upusset rød tegl, med kortsiden vendt mot Oscars gate. Denne delen av bygningen er oppført over halvannen etasje, og har en symmetrisk komposisjon om en høy midtgavl. Vinduene i første etasje er stikkbuede, mens gavlpartiet har rundbuet vindu. Gesimsbåndet er enkelt artikulert. Mot Repslagergaten vender bygningens langside, som i det vesentligste utgjøres av husets forsamlingssal. Her er vinduene høye og rundbuede, på store veggflater adskilt av enkle pilastre. Stiluttrykket er nyromansk.

Kilder:
Baptistenes historie i Norge. 1 : Inntil 1880, Stiansen, P., Oslo : Norsk Litteraturselskaps forlag, 1935
Hæren Gud ga våpen : historisk oversikt over hvordan Frelsesarmeen ble til, og hvordan den kom til Norge og har utviklet det evangeliske og sosiale virket sitt her fram til 75-årsjubileet 1963, Tandberg, H.A., [Oslo] : Salvata, 1962
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Fra Fredrikshalds murarkitektur

Bygningens langside.Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no