Fra Fredrikshalds murarkitektur:
St. Peters kirke, Kristian V plass 1

Den apostoliske prefekt Bernard var i Fredrikshald i 1870 for å vurdere en eiendom for bygging av en katolsk kirke i byen. Valget falt på en eiendom tilhørende Thomas Stang, som ble innkjøpt av "prefekturet Norge" samme år. Kjøpesummen ble ikke betalt før den belgiske pastor August Blancke - hentet fra Færøyene - egenhendig foretok en innsamling av de nødvendige midler og mere til. Et provisorisk trekapell ble bestyrt av Blancke, og skulle snart erstattes. Blancke var sogneprest i Haldens katolske menighet i periodene 1871-80 og 1883-87.

Arkitekt Pierre Cuypers i Amsterdam utformet i 1873 en kirke av langt større dimensjoner enn hva man hadde behov for, og hans planer ble stadig redusert, inntil arkitekten frembragte nye tegninger der koret og tverrskipet var utelatt.

Den sterkt forminskede kirken ble innviet av pastor Georg Andreas Boller fra Kristiania 18. oktober 1877. Boller var opprinnelig fra Bayern, men hadde vært sogneprest både i Skottland og Tromsø.

Kirkens inngangsparti ble forandret allerede i 1883, da et nytt ble bygget istedet for våpenhuset som ble utelatt i de endelige planene. I 1886 gikk man inn for å utbygge kirken etter Cuypers' opprinnelige planer, men da pastor Blancke forlot landet i 1887 ble disse planene skrinlagt.

St. Petri kirke er bygget i upusset rød tegl, med artikulerende innslag i glasert hvit tegl. Kirken er utført i nygotisk stil, med hovedfasader bestående av tre spisse gavler, hver med tre lansettvinduer. Kortenden med inngangspartiet virker naturlig nok noe amputert, og er bekronet med et lite spir.

Kilder:
Erling Børke - Historiske hus i Halden
http://www.katolsk.no/
http://www.archimon.nl/architects/pjhcuypers.htmlFra Fredrikshalds murarkitektur

Pierre Cuypers

Et utvalg norske kirker

Til arc!s hovedside med navigasjon

Kirkens kortsideGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!