Fra Fredrikshalds murarkitektur:
St. Peters kirke, Kristian V plass 1

Kirkens kortside.

[tilbake]


© 2003 arc!