Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Finsrudgården, Storgaten 15

Her sto fra slutten av 1820-årene et enetasjes murhus. Dette huset var lenge eiet av kolonialhandler Fredrik Juul. Sønnen Arnt Juul i Kristiania forsøkte å selge eiendommen i 1902, men gården ble først solgt etter tvangsauksjon i 1906. Kjøper var snekkermester August Rud fra Rødenes, som fra før var gårdeier i Storgaten, der han drev møbelsnekkeri. Han rev det gamle huset, og lot oppføre en gård over to og en halv etasje, med fasader for det meste utført i upusset gul tegl, med artikulering i puss, stukk og rød tegl. Bygningen er utformet av arkitekt Albert Wille, og er utført i nyrenessanse med en kompisisjon som to sammenbyggede, mindre bygårder, sammenbundet i en midtakse. Hver av disse enhetene har et markant gavloppbygg, og hjørnet mot Busterudparken er markert med et tårnoppbygg med kuppel. Denne bygningen sto ferdig i 1907, og kom med tiden i familien Finsruds eie.

Kilder:
Erling Børke - Historiske hus i Halden
Halden kommune v/Andreas Ebeltoft
Arvid Johanson: Byggestiler i Halden - Norges empireby
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Fra Fredrikshalds murarkitektur

Albert Wille

Til arc!s hovedside med navigasjon

GavloppbyggGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!