Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Haldens rådhus, Storgaten 8

Stammen i dette huset er en enetasjes klassisistisk bygning, oppført i 1819 for kanselliråd Carl Adolph Dahl, som døde før huset sto ferdig. Huset overlevet den store bybrannen i 1826, og ble solgt av Dahls enke Theodora til kong Karl Johan. Kongen skjenket bygningen til generalmajor Johan Hübner Holst i 1829, som igjen overlot bygningen til kongen. Karl Johan solgte huset i 1835 til brigadelege Siegvart Emil Petersen. Konsul Truels Wiel overtok eiendommen i 1850-årene, og lot påbygge en etasje.

Huset ble solgt til kommunen - ved ordfører Edvard Sem - i 1902, til bruk som byens rådhus. Bygningen ble betydelig ominnredet og ombygget, og en ny portal til gaten ble tilføyet. Stiluttrykket ble forandret til nyrenessanse. Arkitekt bak ombyggingen var Halfdan Berle. Eksteriøret er lite endret siden dette.

Anvendt litteratur:
Erling Børke - Historiske hus i HaldenFra Fredrikshalds murarkitektur

Halfdan Berle

Til arc!s hovedside med navigasjon


Detalj av husets inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!