Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Søylegården, Svenskegaten 10

Søylegården er en svært spesiell bygning i norsk sammenheng. Den ble bygget etter arkitekt Christian Heinrich Groschs tegninger omkring 1830. Husets utforming er svært påvirket av den danske arkitekt C. F. Hansens palladianske retning, med en tredelt fasade og et tilbaketrukket, søyleprydet midtparti. Huset minner spesielt om den midtre seksjon av C. F. Hansens landsted ved Altona for en Godefroy.

Søylegårdens gesims følger ikke det tilbaketrukne ledd, men løper langs en rett linje, dog med større ornamental artikulasjon på den midtre del.

Søylegården er idag lokaler for frimurerlosjen St. John.

Anvendt litteratur/kilder:
Riksantikvaren - Halden, festningen og byen, 1963Fra Fredrikshalds murarkitektur

Christian Heinrich Grosch


Fra husets midtparti


Detalj av kapitélGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!