Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Ankergården, Svenskegaten 3

Ankergården er en stor, halvannen etasjes bygning med halvvalmet tak og en regelmessig komponert fasade markert med to siderisalitter. Den venstre risalitten er utstyrt med en empireportal. Stiluttrykket forøvrig er en enkel empire.

Huset ble bygget som vinterbolig for Niels Anker, som på sommerhalvåret benyttet sin betydelig større eiendom Rød, og ble dermed ikke utstyrt med haveutgang på baksiden. Som etasjeskiller finnes her et horisontalt forsenket bånd, som ble brukt som virkemiddel på flere Haldengårder fra samme periode, for eksempel Bruniusgården i Borgergaten 12. Ankergården er bygget etter bybrannen i 1826, og det har vært antydet at arkitekt C. H. Grosch har utformet bygningstegningene.

Anvendt litteratur/kilder:
Riksantikvaren - Halden, festningen og byen, 1963Fra Fredrikshalds murarkitekturGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!