Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Halden Arbeidersamfund, Violgaten 3

Halden Arbeidersamfund ble bygget i 1896 etter tegninger av arkitekt, skipsreder og stortingspolitiker Wilhelm Suhrke. Suhrke var født i Halden, og var sønn av den tyske byggmesteren Ernst Suhrke.

Arbeidersamfunnets bygning er en kraftfull historistisk bygning preget av middelalderske stilidealer. Den toetasjes bygningens gesims gjennombrytes av tårn og gavler; det oktogonale hjørnetårnet fremstår som bygningens hovedmotiv. Bruk af skyteskår, rundbuer, lisener og en kraftig gesims gir huset et nyromansk stiluttrykk.

Anvendt litteratur:
Arvid Johanson: Byggestiler i Halden - Norges empireby

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Fra Fredrikshalds murarkitektur

Wilhelm SuhrkeGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!