Arkitektur og historie i Hamar:
Hamar jernbanestasjon

Hamars første jernbanestasjon sto ferdig i 1862 og var en trebygning tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull. Ved siden av denne ble det bygget en større stasjonsbygning i tre i 1880, tegnet av arkitekt Balthazar Lange. Begge disse stasjonsbygningene ble revet da jernbanestrekningen Hamar-Sel skulle åpnes. Det ble bygget en stor stasjonsbygning i pusset tegl etter arkitekt Paul Dues tegninger. Denne sto ferdig i 1896. Due tegnet også restaurantbygningen, som ble bygget i 1897. Byggmester Schilling fra Kristiania var ansvarshavende ved oppføringen av denne bygningen som regnes som den viktigste blant Paul Dues arbeider. Stasjonsbygningen er monumentalt anlagt, med et markant midtparti der et stort buemotiv danner det kompositoriske hovedelement både på fasaden mot byen og mot perrongen. Den symmetriske komposisjonen brytes av et buet bygningeselement (en trappegang) i nord. Restaurantbygningen er plassert syd for hovedbygningen, og er noe enklere artikulert. Stasjonsbygningen er utført i en rik hannoveriansk stil med elementer fra nyrenessanse og middelalder. De dominerende ornamentale elementer er nygotiske, mens det også er benyttet nyromanske elementer.

I første etasje fantes publikums- og tjenestefunksjoner, mens annen etasje opprinnelig var to store leiligheter.

Nye Hamar stasjon ble åpnet i 1993 etter omfattende rehabilitering etter Paul Dues opprinnelige tegninger. Hamar kommune kjøpte Jernbaneparken av NSB i 1924, og i 1990 ble parken opprustet. I 1993 ble den kåret til "Årets grønne Park i Norge".

Kilder:
Hartmann, Mangset, Reisegg - Neste stasjon, 1997
Bjørn Bækkelund - Hamars bygningshistorie; Hamar sentrum 1849-1930
http://www.jernbaneverket.no/jernbanenettet/
http://www.arkivprodukter.no/Gallerisiden/ELA-bilder/ELAsiden.html
http://www.norsk-jernbanemuseum.no/htm/njm_historie/njm_historie.htmarc! Historisk

Paul Due

Fra Hamars murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot parken

Fasade mot perrongen

Detalj med trappeutbygg

Perrongfasadens midtparti

Detalj av midtpartiet

Detalj av fasaden mot parken

Detalj av kapitelGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!