Arkitektur og historie i Hole:
Bønsnes kirke

Denne kirken skal ha vært bygget på initiativ fra helgenkongen Olav Haraldsson som vokste opp på Bønsnes, sammen med stefaren Sigurd Syr og stebroren Harald Hardråde. Det kan ha vært en mindre trekirke som ble bygget her på 1000-tallet, men den kalkede stenkirken som står her nå stammer nok fra 1100-tallet, og ble muligens bygget som en gavekirke av kong Olav Kyrre.

På 1500-tallet var kirken meget forfallen, og henimot år 1600 var den ikke i bruk, mens dens inventar var overført til Hamar domkirke. I 1723 ble landets kirker solgt, men Bønsnes ble holdt utenfor dette salget, og den er blitt ivaretatt av oppsitterne på nabogårdene som behandlet kirken som sin egen.

Kirken ble istandsatt så sent som i 1728, og inventaret ble for en stor del skjenket kirken av prokurator Anders Christensen Frøshaug. Ved denne opprustningen ble det laget nye vindusåpninger, og det ble tilbygget et vesttårn. Få innvendige endringer er utført siden dette. På 1830-tallet ble det utført endel murarbeider på kirken av en "Ole Muurmester", og i 1850-årene ble de gamle tårnet revet og erstattet med et nytt i tre som sto ferdig i 1862. Tårnet er kraftig dimensjonert, og utgjorde en betydelig endring av kirkens form.

Kirken er idag i privat eie, og det er oppnevnt en egen kirkeverge.

Norske minnesmerker, Norske kirker, Buskerud, av Sigrid og Håkon Christie, Bind II, Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1986

Kilder:
http://www.hole.kommune.no/andre_html/kirker/bonsnes_kirke.html
http://www.mistin.dep.no/buskerud/
http://www.etojm.com/Norsk/Aktiviteter/Ostlandet/SeverdigheterE16.htmarc! Historisk

Et utvalg norske kirker

Til arc!s hovedside med navigasjon

Kirken i perspektivGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!