Arkitektur og historie i Hole:
Bønsnes kirke

Kirken i perspektiv.

[tilbake]


© 2003 arc!