Fra Kongsvingers murarkitektur:
Øvrebyen videregående skole, Jonas Lies gate 1

På eiendommen i Jonas Lies gate 1 lå sent på 1700-tallet major Sundts innhegnede plass og hus. Bygningene lå i to grupper omkring en felles gårdsplass. Dette anlegget brant ned i 1857, og proprietær Hans H. Hagerup lot i 1858-59 oppføre en ny, stor trebygning. Denne brant imidlertid ned allerede i 1865. Den insolvente Hagerup overlot boet til grosserer Nils Olaus Young i Christiania, som igjen lot eiendommen tilfalle byen. Hagerup flyttet med sin familie til Skansgarden.

I 1878 ble det vedtatt å bygge en bygning for byens middelskole her, og denne sto ferdig i juli 1880, oppført av byens kjente byggmester Günther Schüssler etter tegninger av hovedstadsarkitekten Jacob Wilhelm Nordan. Byggingen kostet 85 000 kroner.

Bygningen er oppført over to etasjer med et forhøyet midtparti som danner aksen i den symmetrisk komponerte fasaden. Skolen er bygget i pusset tegl, med bruk av kraftig enkel dekor. Formspråket er preget av senklassisisme og historisme, med bruk av kraftig, enkel dekor og markerte hjørnekvadre. Omkring inngangspartiet er dekoren mer artikulert.

Skolen ble ombygget og rehabilitert i 1994-98 ved Sjöberg og Stenberg arkitekter AS

Anvendt litteratur/kilder:
Nils P. Vigeland - Kongsvinger 1854-1954
Registreringssentral for historiske data
http://www.ovrebyen.vgs.no/
http://www.norskform.no/Jacob Wilhelm Nordan

Günther Schüssler

Skolens inngangsparti

Detalj av inngangspartietGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!