Fra Kongsvingers murarkitektur:
Øvrebyen videregående skole, Jonas Lies gate 1

Detalj av inngangspartiet

[tilbake]


© 2002 arc!