Fra Kongsvingers murarkitektur:
Sentrum videregående skole

Sentrum videregående skoles bygning ble oppført som folkeskole for Kongsvinger i perioden 1923-25. Det forelå i 1921 først utkast til ny skolebygning fra arkitektene Kristofer Lange, kaptein Hartmann og Rådhusets arkitekt Harald Nilsen. Noe senere kom det inn et utkast fra arkitekt Henning Kloumann, på denne tiden leder for Norsk Husbyggingskompani på Hamar. Skolestyrets komité valgte det utkastet man mente var det best egnede og arkitektonisk vakreste, det sist innkomne fra Kloumann.

Skolebygningen ble oppført i slemmet tegl, med hovedfløyen over to fulle etasjer, og fløyer på én etasje. Hovedfasaden som vender mot Storgaten er symmetrisk komponert. Midtpartiet har et høyt, valmet tak, med en kobberhjelmkledt takrytter som krones av en smijernsfløy med årstallet 1924. Stiluttrykket er en enkel nordisk nybarokk. Bygningskomplekset danner et viktig fondmotiv i en sentral akse i Kongsvinger sentrum.

Kongsvinger folkeskoles nybygg ble fullført under ledelse av arkitekt Otto Valentin Juell, Kloumanns etterfølger i Norsk Husbyggingskompani. Den ble innviet mandag 24. august 1925, av Kongsvingers varaordfører Karl G. Ertzeid og skolebestyrer og kateket H. Chr. Gjesdahl. Byggingen av skolen hadde kostet i alt kr. 647 000.

Skolen var lenge kjent som Sentralskolen. I 2008-2009 ble den gamle bygningens lave sidefløyer åpnet opp, slik at det ble dannet åpne passasjer under taket. Samtidig ble det reist flere nybygg til skolen.

Anvendt litteratur/kilder:
Nils P. Vigeland - Kongsvinger 1854-1954Til arkitekturhistorie med navigasjon

Henning Kloumann

Midtre bygning


Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no