Murarkitektur i Larvik:
Tjølling sparebank, Prinsegaten 4

Denne bolig- og forretningsgården ble oppført i 1925-26 for Tjølling sparebank ved arkitekt Theodor Hobæk. Ansvarshavende byggmester var Carl Arnesen.

Tjølling sparebank åpnet sin virksomhet 2. august 1898. Frem til 1911 hadde banken lokaler i Hans Andersens hus ved Gloppe bru, øst for Larvik sentrum. Banken etablerte seg i Prinsegaten 4 i 1911, og kjøpte gården i 1917. 16. juni 1925 brant bankens bygning ned. Det ble umiddelbart iverksatt planer om et nybygg, og den nye bygningen ble innviet 27. september 1926.

Prinsegaten 4 er en bygning over to fulle etasjer, samt loftsetasje, oppført i teglsten delvis forblentet med tjølling-labrador. Gatefasaden er svakt asymmetrisk, med hovedinngangens venstre flanke som dominerende parti. Vindusaksene i første etasje adskilles av labradorpilastre, og har brystningsfelter i smijernsornamentikk. Annen etasje er meget spartansk utført, med pussede teglflater og sålbenker i labradorsten. Stiluttrykket er nordisk nybarokk.

I annen etasje samt i loftsetasjen var det innredet utleieboliger. Bankens virksomhet var lokalisert til første etasje og kjelleren.

Kilder:
Tjølling sparebank 75 år : 1898 - 2/8 - 1973, Bredvei, Johs., Larvik, : [Sparebanken], 1973Theodor Hobæk

arc! Historisk

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Detalj av inngangsparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no