Arkitektur og historie i Charente Maritime:
Les Jards - et gammelt gods og en fransk villa

Les Jards var fra begynnelsen av 1400-tallet en føydal enhet som først ble drevet av Thamelin de Glenestans hustru Léonore de Montguyon. Eiendommen forble på slektens hender i trehundre år. Familiens siste representant på stedet, François de Glenest, råket ut i dyp fattigdom og måtte i 1703 overlate eiendommen til François Staffe av Saint-Albert. Gjennom hans datters og datterdatters ekteskap havnet etterhvert Les Jards på familien Beaupoils hender. Den franske revolusjon bragte ingen endringer i eierforholdene, og Beaupoil hadde eiendommen i sin besittelse inntil tidlig i det 20. Århundre. Siden har Les Jards vært i slekten de Roumeforts eie.

Eiendommens sentrale bygningsmasse består av flere samennhengende hus av ulik alder. Den eldste delen er fra 1400-tallet, og siden er flere enheter bygget til. Det nåværende hovedhuset ble bygget omkring 1820, i en empirevariant med referanser til både barokk og renessanse. Sammen danner bygningene en åpen borggård.

Hovedhuset er komponert omkring en sentral hall, og hadde opprinnelig en tykk L-form. Huset er gitt sin nåværende fasong gjennom to mindre tilbygginger på 1800-tallets annen halvdel. Kjøkkentilbyggene er tilpasset stilen forøvrig, men har enkelte spissbuede vinduer. I annen etasje er et gammelt loft utbygget til en seksdelt våtromssuite. De øvrige rommene her er soveværelser.

Kilder:
Châteaux. Manoirs et Logis, La Charente Maritime - L'Association Promotion Patrimonie, 1993

Foto: Hanne Sætre og G. T. Steigan
Plantegning: G. T. Steigan



Utvalgte utsnitt: 

Interiør, annen etasje


Den åpne borggården


Plan over hovedhusets første etasje



Geir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!