Murbygninger i Moss:
Moss tollbod, Jeløgaten 2

Moss ble tollsted i 1587, og tidlig på 1600-tallet lå Tollbodens bygninger ved Mossesundet. Disse ble revet allerede i 1630, og nye bygninger ble reist samme sted. Tidlig på 1700-tallet lå det en tollbod på Moss jernverks grunn, og på 1820-tallet var Tollboden lokalisert til kasernens private bopel. Fra 1830 var Tollvesenet leietagere hos Henrik Gerner, kjøpmann, stortingsmann og endatil ridder. Denne bygningen skiftet deretter eierskap et par ganger, før den brant ned under bybrannen den 15. april 1858.

Det ble anlagt en ny kanal ved byen, og den nye Tollboden ble oppført her. Den tyske arkitekt Heinrich Ernst Schirmer og hans landsmann og kompanjong Wilhelm von Hanno var allerede i gang med arbeidet med den nye Moss kirke, og ble også engasjert til utformingen av Moss Tollbod (formelt er bare Heinrich Ernst Schirmers navn knyttet til denne).

Tollboden sto ferdig i 1859, og er utført i rød tegl som senere er pusset og malt. Bygningen er holdt i en enkel nyromansk stil, med en symmetrisk komposisjon, der begge langsiders midtpartier danner fremskutte midtakser. Midtpartiet mot kanalen har to store, rundbuede vinduer, der det først var smijernsporter. Opprinnelig skulle utførelsen være langt mer overdådig i henhold til tegningene som ble innlevert av arkitekt Schirmer - med søyler og innslag av huggen granitt - men den endelige utførelsen ble endel enklere. Hovedinngangen ble etter kort tid flyttet fra søndre kortvegg til østre langside. Til Tollboden hører også en mindre bindingsverksbygning som har vært benyttet til vedlager, båtopplag og garasje. Denne ble oppført samtidig. Statsbygg har rehabilitert begge bygningene.

Kilder:
Norske tollboder
Byarkitekt i Moss, Nils Ellefsen
Nils Johan Ringdal - Moss bys historiearc! Historisk

Schirmer & von Hanno

Til arc!s hovedside med navigasjon

Sydveggen

Østfasadens midtparti

BindingsverkshusetGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!