Murbygninger i Moss:
Moss kirke

En stor korskirke i tømmer ble oppført i Moss i 1779, under ledelse av magistrat Tøger Christian Fleischer. Denne kirken gikk tapt ved den store bybrannen den 15. april 1858. I en periode utførtes "alle kirkelige Handlinger i den gamle Fabrikbygning i Fru Wærners gård". Den nye kirken var en av mange nye bygninger som ble oppført i mur. Den ble innviet 27. januar 1861, oppført etter tegninger av arkitektene Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno. Sogneprest i Moss på denne tiden var Johan Herman Lie fra Høland.

Den nye kirken er en langkirke oppført i rød, upusset tegl, og holdt i en enkel nygotisk stil. Spiret og den øvre del av tårnet har oktogonal grunnflate.

Kilder:
Byarkitekt i Moss, Nils Ellefsen
Nils Johan Ringdal - Moss bys historie
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)arc! Historisk

Et utvalg norske kirker

Schirmer & von Hanno

Til arc!s hovedside med navigasjon

Perspektiv forfraGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!