Arkitektur og historie i Oslo:
Maltheby, Akersgaten 65/Teatergaten 1

Denne leiegården, som regnes for å være den første bygning av denne type som ble oppført i Christiania, er bygget som to sammenføyede bygårder, og har for sin tid en uvanlig stor grunnflate. Gården ble bygget for byggmesteren Nestor Malthe fra Danmark i 1843-44, etter tegninger utført av en landsmann, arkitekt Johan Henrik Nebelong. Malthe fikk også bygget bygården i Teatergaten 3, som visstnok også skal være utformet av Nebelong. Nestor Malthe virket en tid som byggmester i hovedstaden, før han ble gårdbruker på Hasler i Eidsvoll. Han hadde tidligere bodd i Ullensaker.

Maltheby - som gården kalles - ble regnet for å være blant byens fineste, og hadde frem til 1860-årene et forseggjort inngangsparti på det brutte hjørnet. Gården er utført i en enkel senklassisistisk stil, med regelmessige vindusakser og beskjeden bruk av ornamentale virkemidler. Første etasje er betydelig forandret grunnet ombygginger for butikkvirksomhet.

Blant Malthebys beboere i de tidlige år nevnes Camilla Collett og Henrik Ibsen. Ibsen og hans familie måtte flytte herfra grunnet svak økonomi våren 1860, etter å ha bodd her fra høsten 1859. Arkitekt Nebelong var blant Malthes leieboere her i 1840-årene.

I gården holdt også Nissen Latin- og Realskole til i begynnelsen, før Den Kongelige Kunst- og Tegneskole ble å finne i de samme lokaler. I en bakgårdsbygning hadde Brødrene Hals sin velrennomerte pianofabrikk, før man bygget egne lokaler i Stortingsgaten.

Familien Malthe var lenge eiere av Teatergaten 3, mens Maltheby ble solgt ut av familien. Tidlig på 1890-tallet var eiendomsspekulanten Olaus Johnsen eier av gården, mens løytnant Christian Michelet Saxlund og broren, høyesterettsadvokat og handelsborger Eivind Saxlund, hadde overtatt eiendommen henimot århundreskiftet.

Kilder:
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Eidsvoll bygdebok
http://www.norskfolke.museum.no/ibsen/omibsen.html
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Skattebetalere i Christiania 1845Arkitektur og historie i Oslo

Johan Henrik Nebelong

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!