Arkitektur og historie i Oslo:
Akersgaten 65b

Denne leiegården ble oppført i 1873 for malermester C. Dahl, som også byggemeldte bygningen. Gården ble tegnet av arkitekt Nestor Thomassen, og er utført i nyrenessansestil med et midtparti markert med tre kraftige kolossalpilastre. Artikuleringen utover dette er relativt enkel, og fasaden har en symmetrisk komposisjon. I første etasje er den kvadrerte murpussen bevart, likeledes den rundbuede inngangen til portrommet med en flott utført dobbeltdør i tre.

Blant gårdens senere eiere på 1800-tallet var bogholder J. A. Jensen tidlig på 1890-tallet, og Inge Oscar Haanshuus henimot århundreskiftet. Sistnevnte var født i Kristiania, og bodde ved århundreskiftet i Niels Juels gate. Han vokste opp som sønn av apotekeren Ole Andreas Haanshuus, innehaver av apoteket Hjorten på Grønland.

Kilder:
Oslo Byarkiv, usortert tegningsarkiv
Stadskonduktørens journal
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Nestor Thomassen

Til arc!s hovedside med navigasjon

De øverste etasjer

Annen etasje

Detalj fra fjerde etasje

Detalj fra annen etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!