Arkitektur og historie i Oslo:
Berle skole, Professor Dahls gate 30

Berles pigeskole ble grunnlagt av Jacob Keyser Berle fra Halden. Skolebygningen i Professor Dahls gate ble oppført i 1897, og året etter bosatte skolebestyrer Berle seg i løkkehuset Hamna (Professor Dahls gate 26) like inntil skolen. Jacob Berles far, Cort Reimers Berle, var skolebestyrer i Halden. Arkitekt for skolebygningen var Halfdan Berle, en yngre bror av Jacob.

Skolebygningen er holdt i en eklektisk stil preget av nyrenessanse og nygotikk, med flere varianter av vindusoverdekninger. Hovedfasaden vender mot Industrigaten, og er symmetrisk komponert med et bredt midtparti med fem vindusakser. Bygningen har fasader i gul tegl, med innslag av lys puss, mønsterlagt tegl og puss, og flater og mønstre i puss med grusoverflate. Midtpartiet er bekronet med tre arker med spissbuede vinduer. Beslektede vinduer danner den øvre avslutning av trappevindusaksene på kortfasadene, som markeres med en smal risalitt.

Under Den annen verdenskrig var Berle skole blant annet avlastningslokaler for Nissens pikeskole, som ble rekvirert av okkupasjonsmakten i 1943. Etter krigen tjente skolen en tid som gymnas, for begge kjønn.

Fra 1994 er skolen tilholdssted for Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo, som utdanner Steiner-pedagoger.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksregister
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.stud.hio.no/~s101017/th35.html
http://rshoyskolen.no/Halfdan Berle

Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!