Arkitektur og historie i Oslo:
Bogstadveien 2

Denne leiegården ble oppført i 1884 for eiendomsspekulanten og handelsborgeren Otto Juul Schjønneberg fra Høland, etter tegninger av arkitekt August Tidemand. Schjønneberg fikk i perioden 1874-87 oppført mange bygninger, blant annet på Meyerløkken, ved Bogstadveien (blant andre nr. 4 og 6 og Professor Dahls gate 3) og i Vika, og han benyttet ved flere anledninger Tidemand som arkitekt. Schjønneberg døde omkring 1890, og frem mot århundreskiftet tilhørte denne eiendommen hans dødsbo.

Blant beboerne i gården i år 1900 var Anne Marie Nicoline Fredrikke Borch (med "Godtgjørelse for Afsavn af Rettighed til Brænderiudsalg i Kristiania"), kongelig fullmektig Jakob Gottlieb Schmidt, Hildor Holst, besigtigelsesmester i Det norske Veritas og søstrene Gudrun og Dagny Lunde, som drev parfymeforretning.

Gården danner det spisse hjørnet der Professor Dahls gate møter Bogstadveien, og har derfor en triangulær grunnflate. Gården har symmetrisk komponerte fasader ordnet hierarkisk, der tredje etasje har størst grad av artikulasjon. Det brukne hjørnet markeres med pilastre og fronton, rikere dekorert enn fasadene for øvrig. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Første etasje er blitt noe forringet utvendig av ombygginger foretatt i årenes løp. Det er også kommet til et utfyllende tilbygg mellom denne gården og nr. 4.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksregister
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)August Tidemand

Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av hjørneGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!