Arkitektur og historie i Oslo:
Briskebyveien 11

Briskebyveien 11 er en leiegård arkitekt Bernhard Steckmest utførte for gipsmaker O. Andersen i 1891. Gipsmakeren fikk bygget flere leiegårder på Briskeby ved begynnelsen av 1890-tallet.

Leiegården er bygget over tre etasjer med høyt loft, og har store, flotte leiligheter. Fasaden mot Briskebyveien er enkelt komponert, fasaden mot Holtegaten mer sammensatt. Fasadenes samlende hovedmotiv er hjørnet, der det polygonale karnappet i første etasje understøtter en balkong og en konvensjonelt toetasjes hjørnekarnapp. Balkongen har flotte smijernsarbeider preget av middelalderinspirerte blomstermotiver, typisk for arkitekten. For øvrig er leiegårdens dekor preget av nyromansk stil, med blomsterdekor på tredje etasjes brystningsfelter og slanke pillarer innfelt i hjørnene. I overkant av første etasjes vinduer finnes en nygotisk bord.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivArkitektur og historie i Oslo

Bernhard Steckmest

Detalj av hjørnekarnapp og balkong

Inngangsparti med søyle

Detalj av veggGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!