Arkitektur og historie i Oslo:
Briskebyveien 30

Denne leiegården ble oppført i 1886 for byggmester og murmester Karl Fredrik Klepzig, som også ledet byggingen av gården. Klepzig var forøvrig oppvokst på Briskeby, der faren ­ smed Johan Klepzig ­ kjøpte en eiendom tidlig i 1860-årene. Kjøpmannen E. J. Bøe var eier av gården tidlig i 1890-årene, og henimot århundreskiftet var eiendommen kommet i en Christian Johnsens eie. Blant leieboerne ved århundreskiftet var Jens Bjørke, kjemiker på det portugisiske vinlager, billedhugger Thorvald Groseth, byggmester Salomon Wahlgren og telefonistinde Dagny Bjørk.

Gården er en hjørnegård av beskjeden størrelse, i en skala tilpasset den rådende bebyggelse på Briskeby ved innlemmelsen i Kristiania i 1878. Den er bygget i pusset tegl, og har et enkelt senklassisistisk uttrykk, med et grunt relieff i etasjeskiller og vindusomramminger. Fasaden i første etasje er betydelig forenklet iløpet av det. 20. århundre.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!