Arkitektur og historie i Oslo:
Briskebyveien 70

Denne leiegården ble oppført i 1891 for byggmester Johannes Narvestad fra Eidsberg etter tegninger av arkitekt Frithjof Aslesen. Narvestad var byggherre ved flere byggeprosjekter på Briskeby. Henimot århundreskiftet tilhørte eiendommen en I. L. Widding.

Blant de 84 beboerne i eiendommens to hus i år 1900 var varemegler Peder Anton Førrisdahl, kolonialforretningsinnehaverske Sigrid Fjeld, skreddermester Asbjørn Asbjørnsen og husbestyrerinne Anna Bjørnestøl.

Gården har samme adresse som det lavere trehuset ved siden av, og etter komposisjonen i leiegårdens fasade å dømme var planen å rive trehuset og la murgården fortsette på denne delen av eiendommen.

Gården er bygget i pusset tegl, og utført i en enkel nyrenessansestil. Gatefasaden har av ovennevnte årsak en asymmetrisk komposisjon, der venstre akse utmerker seg med pilastre i annen og tredje etasje. Denne aksen ser ut til å være komponert som et midtparti.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av "midtpartiet"Geir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!