Arkitektur og historie i Oslo:
Norum Pension, Bygdøy allé 53

Denne store bygningen ble oppført som leiegård i årene 1900-01 for malermester Petter Johannesen fra Tønsberg, som et ledd i en utbygging av fire femdeler av et triangulært kvartal, der denne bygningen representerer et avkuttet hjørne mot en liten plass. P. Johannesen var byggherre for alle de fire bygningene, og som arkitekt engasjerte han Samuel Borgfelt fra Göteborg. Borgfelt har gitt alle disse bygningene beslektede stiluttrykk, men Norum Pension er den mest iøyenfallende av dem, med sine markante tårn og spir. Stiluttrykket er en eklektisk historisme der hovedbestanddelene stammer fra renessanse og sen middelalder. Gavloppbygget mot plassen danner bygningens hovedakse, og flankeres av to tårn som fullfører denne symmetriske fasaden.

Fritz Brodtkorb fra Mosjøen ble etterhvert gårdeier, og i en av leilighetene drev Gjertrud Dyhre-Wold fra Rygge pensjonat fra 1912. Pensjonatbestyrersken ble gift med gårdeieren, og pensjonatet ble gradvis utvidet til å omfatte hele bygningen. Huset ble etterhvert Hotel Norum, og driften ble opprettholdt i flere tiår av ekteparet Brodkorb og senere deres datter Ellen. Fra år 2000 har hotellet vært en del av Rica-kjeden, under navnet Rica Hotel Bygdøy allé.

Kilder:
Kavringen nr. 14, Bygdøy/Frogner kultur- og historielag
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania bys Matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Samuel Borgfelt

Til arc!s hovedside med navigasjon

Hjørne til Gimleveien

Detalj av hjørnet

Tympanonfelt

TympanonfelterGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!